Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2189

  • Tổng 3.918.856

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với...   Tin mới
Trang Thông tin điện tử thành phố Đồng hới đăng tải Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam...
Xem tiếp
Tuyên truyền Tết nguyên Đán và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng...   Tin mới
Trang Thông tin điện tử thành phố đăng tải Công văn số 207-CV/BTHTU ngày 27/12/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Tuyên truyền Tết nguyên Đán và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Xem tiếp
Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật...   Tin mới
Trang Thông tin điện tử thành phố đăng tải Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu...
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính...   Tin mới
Trang Thông tin Điện tử thành phố đăng tải Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 16/12/2022 của Tỉnh ủy Quảng Bình về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến...
Xem tiếp
Hướng dẫn tuyên truyền kỳ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử...   Tin mới
Trang Thông tin điện tử Đồng Hới đăng tải Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU ngày 21/12/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Hới hướng dẫn tuyên truyền kỳ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong...
Xem tiếp