Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1348

  • Tổng 3.391.218

Thông báo 179/TB-UBND về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo thành phố năm 2020`
Xem tiếp
Kế hoạch 78/KH-UBND về Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo năm 2020
Xem tiếp
Thông báo 176/TB-UBND về tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2019 - 2020
Xem tiếp
Thông báo số 159/TB-UBND về việc xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự phường Phú Hải
Xem tiếp
Thông báo số 160/TB-UBND về việc xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố năm 2019
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »