Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1575

  • Tổng 3.391.445

2891/QĐ-UBND: Về việc phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2019
Xem tiếp
Thông báo số 120/TB-UBND
V/v tổ chức xết thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non 2019
Xem tiếp
Thông báo số 102/TB-UBND
V/v tuyển dung viên chức sự nghiệp giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2019
Xem tiếp
Thông báo số 101/TB-UBND
V/v tuyển dung viên chức sự nghiệp giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2019
Xem tiếp
1/TB-HDKTSH
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ KTSH xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2018 tại trường Trung học cơ sở Quang Phú, trung học cơ sở số 1 Bắc Lý
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »