Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1340

  • Tổng 3.391.210

Thông báo số 02/TB-HĐXT
V/v niêm yết kết quả điểm học tập và điển phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp tại Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng
Xem tiếp
Thông báo số 02/TB-HĐXT
Về việc niêm yết kết quả điểm học tập và điểm phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Xem tiếp
166/TB-UBND "V/v niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp tại Trung tâm VH-TT thành phố
Về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố
Xem tiếp
Thông báo 01/TB-NV về việc tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018
Thông báo tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018
Xem tiếp
Thông báo số 03/TB-HĐXT
V/v niêm yết kết quả điểm học tập và điểm phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp xã đợt 2
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »