Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1572

  • Tổng 3.391.442

Phân bổ chỉ tiêu, tổng hợp vị trí làm việc, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn lao động.
Xem tiếp
THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NHẬN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Xem tiếp
Thông báo dang sách thí sinh trúng truyển viên chức sự nghiệp vào làm việc tại các trường Mần non, Trạm y tế các xã, phường thuộc UBND TP năm 2012
Chức Danh: Nhân viên văn thư tại Trường mầm non
Xem tiếp
Danh sách tổng hợp điểm của thí sinh dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2012
Chức danh: Giáo viên mầm non, giáo viên dạy nhạc
Xem tiếp
Danh sách tổng hợp điểm của thí sinh dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2012
Chức danh nhân viên Y tế làm việc tại Trường Mầm non
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »