Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 06/2022/QĐ-UBND
Ngày ký 29/06/2022
Người ký Hoàng Ngọc Đan
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đồng Hới.
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành UBND TP
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1