Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1034/QĐ-UBND 09/04/2015 Ban hành danh mục tài liệu ôn tập sát hạch tuyển chọn công chức cấp xã theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình
2 69/TB-UBND 03/04/2015 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi giao ban ngày 31/3/2015
3 26/BC-UBND 30/03/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
4 57/TB-UBND 24/03/2015 Thông báo nội dung phiên họp UBND thành phố ngày 11/3/2015
5 76/KH-UBND 19/03/2015 Kế hoạch thực hiện đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến GDPL về tiếp công dân, khiếu nại tố cáo ở xã, phường ( Đề án 1- 1133) trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2015
6 21/BC-UBND 11/03/2015 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
7 48/TB-UBND 06/03/2015 Kết luận của đồng chí Nguyễn Chung Nguyên PCT UBND TP tại cuộc họp bàn xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Hới
8 16/BC-UBND 04/03/2015 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2015 và nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý II năm 2015
9 15/BC-UBND 03/03/2015 Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đăng ký nhu cầu sử dung đất giai đoạn 2016-2020 thành phố Đồng Hới
10 42/TB-UBND 02/03/2015 Kết luận của đồng chí Trần Đình Dinh- Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp rà soát công tác giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »