Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 65/BC-UBND
Ngày ký 16/06/2015
Người ký Trần Đình Dinh
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Cơ quan ban hành UBND TP
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 65/BC-UBND