Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 224/BC-KTXH 27/11/2018 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019
2 76/BC-UBND 01/07/2015 Báo cáo tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dung đất năm 2014
3 74/BC-UBND 25/06/2015 Báo cáo tình hình thực hiện Luật tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 16/12/2014-15/6/2015 trên địa bàn thành phố Đồng Hới
4 68/BC-UBND 18/06/2015 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2014 của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
5 65/BC-UBND 16/06/2015 Báo cáo tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
6 64/BC-UBND 15/06/2015 Báo cáo tình hình thực hiện công tác Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2015
7 63/BC-UBND 15/06/2015 Báo cáo thống kê ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2015
8 62/BC-UBND 12/06/2015 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
9 59/BC-UBND 08/06/2015 Báo cáo tình trạng sạt lở dọc bờ biển Nhật Lệ và bờ biển Mỹ Cảnh bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
10 56/BC-UBND 03/06/2015 Báo cáo tình hình tổ chức Đại Lễ Phật Đản năm 2015-PL 2559 tại thành phố Đồng Hới
1 2 3 4 5 »