Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 135

  • Tổng 3.246.723

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2021   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới; Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo lịch tiếp công...
Xem tiếp
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2019   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới; Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo lịch tiếp công...
Xem tiếp
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2018   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới; Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo lịch tiếp công...
Xem tiếp
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2017   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới; Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo lịch tiếp công...
Xem tiếp