Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

276 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 3855

  • Tổng 5.417.805

Đồng Hới: Triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 16/01/2015, UBND thành phố Đồng Hới tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

 Hội nghị đã thông qua kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Với chủ đề năm 2015 là “ tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động thương mại, du lịch, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 2”, thành phố sẽ quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Trong đó phấn đấu giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 17,5%, giá trị sản xuất CN-DV tăng 16,5%; tổng thu ngân sách trên 564 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,15%, giải quết việc làm cho trên 7000 lao động; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đạt trên 98,5%, tỷ lệ rác thải được thu gom xử lý trên 90%...
Tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; tăng cường đầu tư phát triển sản xuất. dịch vụ thương mại – du lịch, tích cực triển khai các biện pháp để tăng thu ngân sách; tích cực chỉ đạo hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng đô thị..vv..
Căn cứ vào nội dung kế hoạch hành động và chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của UBND thành phố, các phòng ban và UBND xã phường xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị mình, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đã đề ra.

Diệu Linh