Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2312

  • Tổng 6.243.916

Danh sách hồ sơ chưa xử lý trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2024.   Tin mới
UBND thành phố Đồng Hới công khai Danh sách các hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn và hồ sơ TTHC chưa xử lý trên địa bàn thành phố trong tháng 5 năm 2024 (có Danh sách kèm theo)
Xem tiếp
Danh sách hồ sơ chưa xử lý trên địa bàn thành phố từ ngày tháng 4...   Tin mới
UBND thành phố Đồng Hới công khai Danh sách các hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn và hồ sơ TTHC chưa xử lý trên địa bàn thành phố trong tháng 4 năm 2024 (có Danh sách kèm theo)
Xem tiếp
Danh sách hồ sơ chưa xử lý trên địa bàn thành phố trong tháng 3/2024   Tin mới
UBND thành phố Đồng Hới công khai Danh sách các hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn và hồ sơ TTHC chưa xử lý trên địa bàn thành phố trong tháng 3/2024 (có Danh sách kèm theo)
Xem tiếp
Danh sách hồ sơ chưa xử lý trên địa bàn thành phố từ ngày 01/02/2024-...   Tin mới
UBND thành phố Đồng Hới công khai Danh sách các hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn và hồ sơ TTHC chưa xử lý trên địa bàn thành phố từ ngày 01/02/2024- 29/02/2024 (có Danh sách kèm theo)
Xem tiếp
Danh sách giải trình từng hồ sơ giải quyết quá hạn và hồ sơ chưa xử...   Tin mới
UBND thành phố Đồng Hới công khai Danh sách, thông báo lý do, hướng xử lý đối với các hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn và hồ sơ TTHC chưa xử lý trên địa bàn thành phố trong tháng 12/2023 (có Danh sách kèm...
Xem tiếp
Danh sách giải trình từng hồ sơ giải quyết quá hạn và hồ sơ chưa xử...   Tin mới
UBND thành phố Đồng Hới công khai Danh sách, thông báo lý do, hướng xử lý đối với các hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn và hồ sơ TTHC chưa xử lý trên địa bàn thành phố từ ngày 10/5/2023- 09/6/2023 (có Danh...
Xem tiếp