Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2286

  • Tổng 3.918.953

Thành phố đồng Hới tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 18/6/2020 của UBND thành phố về bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn chuyên sâu và hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực năm 2021. Ngày 14/7/2021,...
Xem tiếp
Chính sách pháp luật mới trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp căn cước...   Tin mới
Cư trú là một trong những quyền tự do cơ bản của công dân được khẳng định và ghi nhận trong các bản Hiến pháp của Nước CHXHCN Việt Nam qua các thời kỳ. Quyền tự do cư trú lần đầu tiên được cụ thể hóa thành...
Xem tiếp