Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1434

  • Tổng 5.546.134

Danh sách hồ sơ chưa xử lý trên địa bàn thành phố trong tháng 3/2024   Tin mới
UBND thành phố Đồng Hới công khai Danh sách các hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn và hồ sơ TTHC chưa xử lý trên địa bàn thành phố trong tháng 3/2024 (có Danh sách kèm theo)
Xem tiếp
Danh sách hồ sơ chưa xử lý trên địa bàn thành phố từ ngày 01/02/2024-...   Tin mới
UBND thành phố Đồng Hới công khai Danh sách các hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn và hồ sơ TTHC chưa xử lý trên địa bàn thành phố từ ngày 01/02/2024- 29/02/2024 (có Danh sách kèm theo)
Xem tiếp
Danh sách giải trình từng hồ sơ giải quyết quá hạn và hồ sơ chưa xử...   Tin mới
UBND thành phố Đồng Hới công khai Danh sách, thông báo lý do, hướng xử lý đối với các hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn và hồ sơ TTHC chưa xử lý trên địa bàn thành phố trong tháng 12/2023 (có Danh sách kèm...
Xem tiếp
Danh sách giải trình từng hồ sơ giải quyết quá hạn và hồ sơ chưa xử...   Tin mới
UBND thành phố Đồng Hới công khai Danh sách, thông báo lý do, hướng xử lý đối với các hồ sơ giải quyết TTHC quá hạn và hồ sơ TTHC chưa xử lý trên địa bàn thành phố từ ngày 10/5/2023- 09/6/2023 (có Danh...
Xem tiếp
Thành phố đồng Hới tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 18/6/2020 của UBND thành phố về bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn chuyên sâu và hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực năm 2021. Ngày 14/7/2021,...
Xem tiếp
Chính sách pháp luật mới trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp căn cước...   Tin mới
Cư trú là một trong những quyền tự do cơ bản của công dân được khẳng định và ghi nhận trong các bản Hiến pháp của Nước CHXHCN Việt Nam qua các thời kỳ. Quyền tự do cư trú lần đầu tiên được cụ thể hóa thành...
Xem tiếp