Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 1875

  • Tổng 6.243.478

V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh...   Tin mới
V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh
Xem tiếp
Quyết định số 3887/QĐ-UBND   Tin mới
V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (Kiểm lâm)
Xem tiếp
Quyết định sô 2096/QĐ-UBND   Tin mới
Về việc công bố bãi bỏ TTHC trong lĩnh vực Thủy Lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Quyết định sô 2095/QĐ-UBND   Tin mới
V/v công bố một số TTHC trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Quyết định về việc công bố danh sách TTHC có thực hiện và không thực...   Tin mới
V/v công bố danh sách TTHC có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Giáo dục - Đào Tạo
Xem tiếp
Quyết định về việc công bố các TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ trong...   Tin mới
V/v công bố các TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu và Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật áp dụng tại các cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật...   Tin mới
Theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhiều chính sách liên quan đến đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài có sự thay đổi, với mục đích chính yếu là tạo điều kiện thuận...
Xem tiếp