Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1722

  • Tổng 6.064.330

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Đồng...   Tin mới
Ngày 26/02/2024, UBND tỉnh đã có Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đồng Hới. Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai năm 2013, khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung...
Xem tiếp
Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành...   Tin mới
Ngày 09/3/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới. Thực hiện Công văn số 654/UBND-TNMT ngày 15/3/2023 của UBND...
Xem tiếp
HĐND TP. Đồng Hới Thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến...   Tin mới
Ngày 15/2, HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ...
Xem tiếp