Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2220

  • Tổng 4.828.508

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành...   Tin mới
Ngày 09/3/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới. Thực hiện Công văn số 654/UBND-TNMT ngày 15/3/2023 của UBND...
Xem tiếp
HĐND TP. Đồng Hới Thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến...   Tin mới
Ngày 15/2, HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ...
Xem tiếp
Công bố công khai điều chỉnh vị trí, địa điểm công trình, dự án trong...   Tin mới
UBND thành phố công bố công khai toàn bộ nội dung điều chỉnh vị trí, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới theo Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 27/9/2022...
Xem tiếp