Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1292

  • Tổng 3.589.469

Quyết định số 4309/QĐ-UBND   Tin mới
V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nướ thành phố Đồng Hới năm 2017
Xem tiếp
Quyết định số 4308/QĐ-UBND   Tin mới
V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2017
Xem tiếp
Quyết định số 293/QĐ-UBND   Tin mới
V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố năm 2018
Xem tiếp