Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 2298

  • Tổng 6.243.902

Mặt trận Đồng Hới triển khai lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao
Chiều ngày 29/01/2023, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố, Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của 2 xã Đức Ninh và Quang Phú. Đồng chí Trần Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN...
Xem tiếp
Đồng Hới tập trung nâng cao hiệu quả chương trình OCOP
Trọng tâm của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Sau 5 năm triển khai, đến nay Đồng Hới đã công nhận 13 sản phẩm OCOP đạt từ...
Xem tiếp
Nâng cao kiến thức cho các chủ thể tham gia chương trình OCOP
Ngày 22/12, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới TP Đồng Hới tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho gần 150 cán bộ cấp xã, phường và chủ thể tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023.
Xem tiếp
“Dân vận khéo” - động lực xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị ở Đồng Hới
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", 3 năm qua, cấp ủy, các cấp chính quyền ở thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị. ". Qua đó, đã...
Xem tiếp
Đồng Hới tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Xem tiếp
Đồng Hới đẩy mạnh phát triển Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”
Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP), trong thời gian qua, Thành phố Đồng Hới đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, mở ra cơ hội thuận lợi để người dân tham gia trong các chuỗi sản xuất, nâng...
Xem tiếp
Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chương trình OCOP
Thời gian qua, cùng với cả nước, cả tỉnh, thành phố Đồng Hới đã tích cực triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), qua đó có 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế...
Xem tiếp
Đồng Hới tập huấn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”
Ngày 22/12, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Đồng Hới đã mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ cấp xã, phường và chủ thể tham gia chương trình “mỗi xã một sản phẩm” - OCOP năm 2022.
Xem tiếp
Đồng Hới tập huấn xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp xã
Xem tiếp
Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở TP. Đồng Hới: Nhiều mô hình điểm thiết thực, hiệu quả
Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo hướng thiết thực, hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã tập trung xây dựng nhiều mô hình điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; từ đó, phát huy tinh thần chủ động,...
Xem tiếp
1 2 3 4 »