Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 33

  • Tổng 3.522.071

Đồng Hới xây dựng nông thôn mới bền vững thích ứng với quá trình đô thị hóa
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này trên địa bàn thành phố đã có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định mới, 2 xã Bảo Ninh và Quang Phú đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để được UBND tỉnh công nhận...
Xem tiếp
Phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" gắn với xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu ở xã Bảo Ninh
Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được Hội Nông dân xã Bảo Ninh chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, giúp nhiều hộ nông dân thúc đẩy sản xuất,...
Xem tiếp
Dự thảo báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình năm 2020
Xem tiếp
Mặt trận xã Quang Phú hưởng ứng Ngày môi trường thế giới
Xem tiếp
UBMT xã Quang Phú (TP Đồng Hới): Chung tay xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao
Năm 2013, Quang Phú là xã đầu tiên của tỉnh và TP Đồng Hới đạt chuẩn nông thôn mới. Nhằm phấn đấu được công nhận lại xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới vào cuối năm 2018, chiều ngày 17/4/2018, UBMTTQ Việt Nam xã Quang Phú đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay...
Xem tiếp
Tp Đồng Hới thực hiện hiệu quả 126 mô hình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Mặt trận các cấp thành phố Đồng Hới đã triển khai nhiều mô hình mới, sáng tạo góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.
Xem tiếp
Giai đoạn 2017-2020, thành phố Đồng Hới tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
Giai đoạn 2017-2020, thành phố Đồng Hới sẽ tập trung rà soát lại tất cả các tiêu chí và xây dựng kế hoạch, giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.
Xem tiếp
Thành phố Đồng Hới chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đồng Hới ngày càng được chú trọng. Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Do đó việc thực hiện tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới...
Xem tiếp
Đồng Hới giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
Cuối năm 2015, với 100% xã về đích nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra, thành phố Đồng Hới là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Bình thực hiện thành công chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã được Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc trong...
Xem tiếp
Đồng Hới về đích chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới
5 năm sau khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đi vào thực hiện, bộ mặt nông thôn ở các xã vùng ven thành phố Đồng Hới đang khởi sắc từng ngày. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Cơ cấu lao động có bước chuyển...
Xem tiếp
1 2 3 »