Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 475

  • Tổng 4.043.436

Đồng Hới tập huấn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”
Ngày 22/12, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Đồng Hới đã mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ cấp xã, phường và chủ thể tham gia chương trình “mỗi xã một sản phẩm” - OCOP năm 2022.
Xem tiếp
Đồng Hới tập huấn xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp xã
Xem tiếp
Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở TP. Đồng Hới: Nhiều mô hình điểm thiết thực, hiệu quả
Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo hướng thiết thực, hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã tập trung xây dựng nhiều mô hình điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; từ đó, phát huy tinh thần chủ động,...
Xem tiếp
Đồng Hới gắn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” với xây dựng nông thôn mới
Qua 3 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gọi tắt là (OCOP), Ban chỉ đạo chương trình OCOP thành phố Đồng Hới đã định hướng các chủ thể tham gia xây dựng và từng bước nâng tầm một số sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch chủ lực của các xã, phường trở thành sản phẩm OCOP...
Xem tiếp
Đồng Hới xây dựng nông thôn mới bền vững thích ứng với quá trình đô thị hóa
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này trên địa bàn thành phố đã có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định mới, 2 xã Bảo Ninh và Quang Phú đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để được UBND tỉnh công nhận...
Xem tiếp
Phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" gắn với xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu ở xã Bảo Ninh
Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được Hội Nông dân xã Bảo Ninh chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, giúp nhiều hộ nông dân thúc đẩy sản xuất,...
Xem tiếp
Dự thảo báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình năm 2020
Xem tiếp
Mặt trận xã Quang Phú hưởng ứng Ngày môi trường thế giới
Xem tiếp
UBMT xã Quang Phú (TP Đồng Hới): Chung tay xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao
Năm 2013, Quang Phú là xã đầu tiên của tỉnh và TP Đồng Hới đạt chuẩn nông thôn mới. Nhằm phấn đấu được công nhận lại xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới vào cuối năm 2018, chiều ngày 17/4/2018, UBMTTQ Việt Nam xã Quang Phú đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay...
Xem tiếp
Tp Đồng Hới thực hiện hiệu quả 126 mô hình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Mặt trận các cấp thành phố Đồng Hới đã triển khai nhiều mô hình mới, sáng tạo góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.
Xem tiếp
1 2 3 4 »