Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

276 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1200

  • Tổng 5.545.900

Đồng Hới tập huấn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Ngày 22/12, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Đồng Hới đã mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ cấp xã, phường và chủ thể tham gia chương trình “mỗi xã một sản phẩm” - OCOP năm 2022.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Cán bộ Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình truyền đạt các nội dung tập huấn.JPG
Cán bộ Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình
truyền đạt các nội dung tập huấn

      Các cán bộ và chủ thể thực hiện chương trình OCOP đã được các giảng viên Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình, Phòng Kinh tế thành phố Đồng Hới truyền đạt các nội dung như: Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và thành phố Đồng Hới; Các bước thực hiện chu trình OCOP; Hướng dẫn các biểu mẫu; Hồ sơ sản phẩm OCOP; Phương pháp đánh giá; các chính sách hỗ trợ thực hiện; Quyền lợi trách nhiệm của chủ thể khi tham gia chương trình OCOP; các hình thức tuyên truyền, quảng bá sản phẩm OCOP; Trình chiếu phóng sự về những kết quả đạt được của Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” trong toàn quốc, tỉnh Quảng Bình và thành phố Đồng Hới. Giới thiệu các mô hình sản phẩm OCOP tiêu biểu ở các địa phương trong tỉnh; thành phố; so sánh với các tỉnh, thành phố lân cận…

       Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ cấp xã, phường và các chủ thể tham gia chương trình OCOP hiểu đầy đủ hơn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm; từ đó, chủ động lựa chọn phát triển các sản phẩm OCOP truyền thống tại địa phương; tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con nhân dân.

Cái Huệ

Các tin khác