Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2148

  • Tổng 6.243.752

Đồng Hới: Gắn chặt hơn việc thực hiện quy chế dân chủ với cải cách thủ tục hành chính ở cấp xã

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ( QCDC) và Cải cách thủ tục hành chính ( CTTHC) là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các cấp, nhất là ở cấp xã phường. Thông qua đó sẽ phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát việc thực hiện CCTTHC ở địa phương. Để triển khai hiệu quả QCDC gắn với CCTTHC, thời gian qua cấp uỷ các địa phương ở thành phố Đồng Hới đã thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; xây dựng và cụ thể hoá các quy chế, quy định; hoàn thiện chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên... Vì thế, việc thực hiện QCDC gắn với CCTTHC ở cấp xã  phường ở Đồng Hới đã đạt được những kết quả bước đầu.

Chính quyền cấp xã phường đã đổi mới công tác tiếp và giải quyết các kiến nghị của công dân. Các địa phương đã phân công lãnh đạo UBND và bộ phận chuyên môn tiếp công dân định kỳ để giải quyết khiếu tố, kiến nghị của công dân. Những vấn đề vướng mắc của công dân đều được cán bộ xã phường giải thích, hướng dẫn giải quyết theo quy định. Ở nhiều nơi, lãnh đạo UBND đã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại khu dân cư, nhất là ở những nơi nảy sinh những vấn đề phức tạp để xử lý tại chỗ các mâu thuẫn, bức xúc trong cộng đồng dân cư.Trong năm 2011 các xã phường trên địa bàn thành phố đã tập trung giải quyết dứt điểm 12/13 vụ việc tồn động kéo dài

          UBMT các xã phường chỉ đạo kiện toàn, củng cố về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân theo đúng luật thanh tra và NĐ 99 của chính phủ. Nhìn chung năm 2011 hoạt động của TTND ở các xã phường thể hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình . Nhiều BTTND phát huy vai trò giám sát, kiểm tra đề xuất, kiến nghị xử lý khi phát hiện các sai phạm với cấp có thẩm quyền. Ban thường trực mặt trận các cấp đã phối hợp với chinh quyền tham gia tổ hòa giải ở cơ sở, qua đó tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân, nhằm góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu kiện trên địa bàn. Hiện nay thành phố có 179 tổ hòa giải với 967 thành viên, năm 2011 đã hòa giải thành công 337/430 vụ việc, đạt tỷ tệ trên 78% 
            Sau khi giải quyết đơn thư của công dân, UBND các xã phường đã công khai kết quả giải quyết khiếu tố. Điều này bước đầu đáp ứng được nhu cầu thông tin rộng rãi của nhân dân, góp phần đẩy mạnh CCTTHC. Việc công khai kết quả giải quyết khiếu tố đã giúp người dân và tổ chức tham gia và trực tiếp giám sát hoạt động của chính quyền, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.
        Cùng với đó, chính quyền cấp xã phường đã thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, giải quyết tốt những thủ tục hành chính  liên quan đến công dân. .. Năm 2011 vừa qua, bộ phận tiếp nhận hồ sở và trả kết quả tại 16 xã phường  tiếp nhận gần 135.300 hồ sơ ( tăng 14.047 hồ sơ so với năm 2010), đã giải quyết 135.248 hồ sơ (51 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết)
         Chính quyền và MTTQ các xã cũng đã thực hiện hiệu quả việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã . Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức về dân chủ và thực hiện QCDC ở cơ sở. Hiệu quả của thực hiện QCDC cơ sở đã có tác động nhất định đến CCTTHC, góp phần phát triển KT-XH của địa phương.
        Tuy nhiên, trong công tác này vẫn còn những hạn chế như: Một số địa phương chưa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách tích cực. Công tác quản lý của chính quyền cấp xã phường chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, có việc giải quyết còn chậm, gây bức xúc trong nhân dân. Việc tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và chương trình CCTTHC còn hạn chế, mới chỉ tập trung công khai một số thủ tục hành chính tại nơi đón tiếp công dân; việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước ở nhiều nơi còn hình thức.Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các hạn chế trên, nhưng nguyên nhân trực tiếp là nhận thức về xây dựng và thực hiện QCDC gắn với CCTTHC của một số tập thể, cá nhân chưa đầy đủ; lề lối làm việc quan liêu, mất dân chủ, thiếu tôn trọng nhân dân trong cán bộ cơ sở chậm được khắc phục.
       Để góp phần khắc phục những hạn chế trên, Ban Dân vận Thành uỷ đã tham mưu với cấp trên các giải pháp nhằm gắn chặt hơn nữa việc thực hiện QCDC với CCTTHC ở cấp xã phường. Tin rằng, với sự khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục, thời gian tới  việc thực hiện QCDCCS gắn với CCTTHC sẽ được các xã phường ở thành phố Đồng Hới thực hiện hiệu quả hơn.
                                                                                                         
Ly na