Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 17

  • Hôm nay 1692

  • Tổng 6.064.300

Một số kết quả ghi nhận trong thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đồng Hới
Trong những năm qua cùng với việc phát triển kinh tế, ổn định trật tự an toàn xã hội, thành phố Đồng Hới đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.
Xem tiếp
Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Đồng Hới
Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 (sau đây gọi tắt Đề án 06) ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và...
Xem tiếp
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ Cải cách hành chính
Ngày 20/3, UBND thành phố Đồng Hới đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024.
Xem tiếp
Tài liệu Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024
Xem tiếp
Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023"
UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức phát động cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023. Để Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023” được triển khai rộng rãi, Trang Thông tin điện tử thành phố đăng tải Thể lệ cuộc thi để cán...
Xem tiếp
Đồng Hới tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp và triển khai công tác tư pháp năm 2023
Ngày 07/03/2023, UBND thành phố Đồng Hới tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp và triển khai công tác tư pháp năm 2023, tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thanh Nhung - UVBTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện một số cơ quan, đơn vị thành phố; đại...
Xem tiếp
Thực hiện Đề án 06: Những kết quả tích cực
Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) được thực hiện nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn. Thực hiện Đề án 06, UBND thành phố đã triển khai nhiều giải pháp...
Xem tiếp
TP. Đồng Hới: Triển khai mô hình điểm "Dịch vụ công trực tuyến"
Thực hiện kế hoạch, chỉ đạo của tỉnh và TP. Đồng Hới, ngày 31/5, phường Đồng Hải tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm “Dịch vụ công trực tuyến” theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030...
Xem tiếp
Kết quả triển khai mô hình “Công sở thân thiện cương trách nhiệm” tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện công tác CCHC trên địa bàn thành phố
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy trong thực hiện công tác CCHC. Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường trên địa bàn thành...
Xem tiếp
CHÚ TRỌNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA PHÒNG Y TẾ
Tiếp tục xác định cải cách hành chính là những thay đổi có tính hệ thống, lâu dài và có mục đích nhằm làm cho hệ thống hành chính nhà nước hoạt động tốt hơn, thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.
Xem tiếp
1 2 3 4 5 »