Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2205

  • Tổng 4.828.493

Kết quả triển khai mô hình “Công sở thân thiện cương trách nhiệm” tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện công tác CCHC trên địa bàn thành phố
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy trong thực hiện công tác CCHC. Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường trên địa bàn thành...
Xem tiếp
CHÚ TRỌNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA PHÒNG Y TẾ
Tiếp tục xác định cải cách hành chính là những thay đổi có tính hệ thống, lâu dài và có mục đích nhằm làm cho hệ thống hành chính nhà nước hoạt động tốt hơn, thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.
Xem tiếp
Dịch vụ công trực tuyến mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp
Thời gian qua, thành phố Đồng Hới đã quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống một cửa điện tử, cung ứng dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến gắn đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp tiếp...
Xem tiếp
Nâng cao công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai
Cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo hoàn thiện, hiện đại đáp ứng các yêu cầu trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tạo sự thuận tiện cho người dân khi đến giao dịch.
Xem tiếp
Đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai trường học không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
Hiện nay, Ngành Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới có 63 cơ sở giáo dục trực thuộc (gồm 53 cơ sở giáo dục công lập và 10 trường ngoài công lập). Trong đó: 25 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 15 trường THCS, 02 trường TH&THCS và 01 Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật với 32.061 học sinh (công lập: 29.535 học...
Xem tiếp
Công an Đồng Hới nỗ lực đi đầu trong thực hiện đề án 06
Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Công an thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội huy...
Xem tiếp
Đồng Hới triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023
Ngày 16/3, UBND thành phố Đồng Hới đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023.
Xem tiếp
Đẩy mạnh tuyền truyền về cải cách thể chế hành chính trên địa bàn thành phố Đồng Hới
Thực hiện Quyết định 8033/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Đồng Hới giai đoạn năm 2021-2025, Quyết định 6295/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Đồng Hới năm 2023. Phòng Tư pháp đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể...
Xem tiếp
Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Đồng Hới
Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 06) có liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp; việc triển...
Xem tiếp
Những kết quả đạt được trong công tác tư pháp thành phố Đồng Hới năm 2022
Năm 2022 là năm thành phố triển khai mạnh mẽ việc chuyển đổi số, trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 »