Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1434

  • Tổng 3.391.304

Một số kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực người có công và bảo trợ xã hội
Xác định trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội như hiện nay thì công cuộc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp lấy nhân dân làm gốc. Kế thừa những thành quả...
Xem tiếp
Phòng Tư pháp Đồng Hới đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách thể chế
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng trong công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thể chế nói riêng, trong những năm qua, Phòng Tư pháp thành phố luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền về thể chế.
Xem tiếp
Đồng Hới nhân rộng mô hình “Công sở thân thiện, kỷ cương, trách nhiệm”
Ngày 7/4, UBND TP Đồng Hới tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và nhân rộng mô hình “Công sở thân thiện, kỷ cương, trách nhiệm” tại các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường
Xem tiếp
Công tác tuyên truyền về cải cách thể chế
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng trong công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thể chế nói riêng, trong những năm qua, Phòng Tư pháp thành phố luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền về thể chế.
Xem tiếp
Công an thành phố Đồng Hới đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân
Mục tiêu của cải cách thủ tục hành chính là xây dựng và triển khai giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, phù hợp với từng loại công việc, đối tượng và điều kiện thực tế, giải quyết nhanh chóng, thuận lợi công việc cho cá nhân, tổ chức.
Xem tiếp
Triển khai Chứng thực bản sao điện tử tại thành phố Đồng Hới
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đồng Hới về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, đến thời điểm này, toàn thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc.
Xem tiếp
Thành phố Đồng Hới hoàn thành việc phối hợp thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử
Thực hiện Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án số hoá cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp, từ ngày 17/03/2021 đến ngày 31/03/2021, Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, phường đã hoàn thành...
Xem tiếp
Quyết định số 1422/QĐ-UBND V/v Công cố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2020
Xem tiếp
Đồng Hới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.
Những năm gần đây, công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật hiện đại, đóng góp ngày càng lớn vào quá trình phát triển đất nước. Xác định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CNTT trong chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, trên...
Xem tiếp
Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC trong chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký; một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trên địa bàn phường Nam Lý
Phường Nam Lý có vị trí nằm trung tâm của thành phố Đồng Hới, có hệ thống giao thông thuận lợi; dân số đông, thành phần dân cư đa dạng; là nơi có nhiều cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đây là tiềm năng, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên...
Xem tiếp
1 2 3 »