Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

274 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2303

  • Tổng 4.828.591

Nâng cao công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo hoàn thiện, hiện đại đáp ứng các yêu cầu trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tạo sự thuận tiện cho người dân khi đến giao dịch.

Thời gian qua, UBND thành phố đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm một cửa liên thông thành phố đảm trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tạo sự thuận tiện cho người dân khi đến giao dịch các thủ tục liên quan đến đất đai.

Phòng Tài nguyên - Môi trường đã công khai, minh bạch thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố để phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức. Thực hiện quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 06/5/2021; Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh để đưa vào áp dụng tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố. Tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng các nội dung về Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của thành phố tại các cuộc họp Phòng để nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm về công tác cải cách hành chính, nghiêm túc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của UBND thành phố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, tạo thuận lợi cho người dân và hạn chế các tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát để phát hiện những vướng mắc, thiếu sót trong quá trình thực hiện TTHC, khắc phục được tồn đọng hồ sơ, thường xuyên thực hiện rà soát để kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Trong 9 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận 1.622 hồ sơ về thủ tục giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người sử dụng đất, đã giải quyết 1.612 trường hợp. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm nhà ở sau giao đất: 86 giấy chứng nhận, diện tích 1,41 ha; đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở và đất vườn ao liền kề đất ở do đăng ký đất đai lần đầu: 148 giấy chứng nhận, diện tích 15,71 ha; Chuyển mục đích sử dụng từ các loại đất khác sang đất làm nhà ở cho 1.311 trường hợp với diện tích 10,46 ha; Có 21 trường hợp rút hồ sơ, 92 trường hợp trả hồ sơ không đủ điều kiện ; Tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023. Thực hiện Chương trình Thành phố Xanh Quốc tế của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên tại Việt Nam WWF. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn được chú trọng. Đã cấp Giấy phép môi trường cho 07 dự án trên địa bàn thành phố. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra và xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường ở các khu vực, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, tiếp tục chấn chỉnh xử lý tình trạng hình thành và hoạt động các bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp tạo lập tài sản trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật đất đai, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 trường hợp, với số tiền phạt là 97,5 triệu đồng.

Từ yêu cầu cải cách TTHC và định hướng phát triển của ngành, trong thời gian tới, phòng Tài nguyên - Môi trường sẽ tập trung vào những nội dung sau:

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức của Phòng, nhất là các công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với nhân dân; quy định và tổ chức thực hiện về văn hóa ứng xử, nếp sống văn minh nơi công sở và khi tiếp xúc với tổ chức, cá nhân; Có nhiều biện pháp giám sát công vụ nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, phong cách ứng xử văn minh, xây dựng nền nếp ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ quy định trong hoạt động công vụ để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc, nghiêm túc thực hiện việc công khai xin lỗi người dân khi để xảy ra trễ hẹn theo quy định tại Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình Ban hành Quy định về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu hướng tới xây dựng chính quyền trong dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; Mặt khác, Phòng cũng đã có phê bình, nhắc nhở, xử lý đối với những trường hợp công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Áp dụng công tác cải cách hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Phòng dần dần được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính.

Nguyễn Thăng Long

 

Các tin khác