Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 50

  • Tổng 3.246.638

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức theo chính sách thu hút tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ năm 2021
Xem tiếp
V/v xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Xem tiếp
V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn, kỳ xét tuyển viên chức theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính Phủ
Xem tiếp
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ quy định tại Nghị định số 140/2017NĐ-CP ngày 05/12/2017 vào làm việc...
Xem tiếp
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ quy định tại Nghị định số 140/2017NĐ-CP ngày 05/12/2017 vào làm việc...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 »