Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 5137

  • Tổng 6.263.898

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới; Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của UBND thành phố như sau: 

I. TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ
 
THÁNG
NGÀY
CHỦ TRÌ TIẾP CÔNG DÂN
THÁNG 1
02/01/2019
Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch UBND thành phố
15/01/2019
Hoàng Ngọc Đan - Phó Chủ tịch UBND thành phố
THÁNG 2
01/02/2019
Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch UBND thành phố
15/02/2019
Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố
THÁNG 3
01/3/2019
Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch UBND thành phố
15/3/2019
Lê Hoà Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố
THÁNG 4
02/4/2019
Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch UBND thành phố
16/4/2019
Hoàng Ngọc Đan - Phó Chủ tịch UBND thành phố
THÁNG 5
02/5/2019
Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch UBND thành phố
15/5/2019
Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố
THÁNG 6
03/6/2019
Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch UBND thành phố
17/6/2019
Lê Hoà Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố
THÁNG 7
01/7/2019
Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch UBND thành phố
15/7/2019
Hoàng Ngọc Đan - Phó Chủ tịch UBND thành phố
THÁNG 8
01/8/2019
Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch UBND thành phố
15/8/2019
Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố
THÁNG 9
03/9/2019
Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch UBND thành phố
16/9/2019
Lê Hoà Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố
THÁNG 10
01/10/2019
Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch UBND thành phố
15/10/2019
Hoàng Ngọc Đan - Phó Chủ tịch UBND thành phố
THÁNG 11
01/11/2019
Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch UBND thành phố
15/11/2019
Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố
THÁNG 12
02/12/2019
Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch UBND thành phố
16/12/2019
Lê Hoà Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố
 
* Các đơn vị tham gia tiếp công dân định kỳ cùng lãnh đạo UBND thành phố:
- Đại diện Thường trực HĐND thành phố và 01 đại biểu HĐND thành phố;
- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra và Văn phòng Thành uỷ;
- Đại diện Thường trực UBMTTQVN và Hội Nông dân thành phố;
- Trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND; Thanh tra; Tư pháp; TN-MT; LĐ-TB&XH; Trung tâm PTQĐ; Văn phòng ĐKQSDĐ và các đơn vị khác (khi có yêu cầu).
- Ban Tiếp công dân thành phố.
* Thời gian và địa điểm tiếp công dân:
- Thời gian: Buổi sáng: Bắt đầu từ 8h00’ – 11h30’; Buổi chiều: Bắt đầu từ 14h00 - 17h00’
- Địa điểm: Tại Phòng tiếp công dân của UBND thành phố (Địa chỉ: Số 09, đường Lâm Uý, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới).
* Số điện thoại của Ban Tiếp công dân: 0232.3842601; 0232.3797886
 
II. TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN: Ban Tiếp công dân tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.
* Địa điểm: Tại Phòng tiếp công dân của UBND thành phố (Địa chỉ: Số 09, đường Lâm Uý, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới).