Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 2324

  • Tổng 6.243.928

Thành phố Đồng Hới: Hội nghị triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 21/01, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2015. Đồng Chí Trần Đình Dinh – TVTU - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 Năm 2014, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư, đẩy nhanh công tác thu hồi đất, giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện tốt các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục giao đất có thu tiền cấp quyền sử dụng đất theo quy định. Nhờ vậy, tổng thu tiền sử dụng đất đến ngày 30/11/2014 là 350 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch. Dự ước tổng thu năm 2014 là 394 tỷ đồng, đạt 151% kế hoạch.
Dự toán thu ngân sách về tiền sử dụng đất năm 2015 là 341 tỷ đồng, bằng 130,65% dự toán năm 2014. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu tiền sử dụng đất đề ra, UBND thành phố yêu cầu các xã, phường, phòng ban thực hiện tốt các giải pháp như: Bám sát các quy trình, thủ tục tạo lập quỹ đất và đảm bảo các điều kiện giao đất trước khi đưa vào đấu giá; xây dựng tiến độ cụ thể cho từng công việc để đưa các khu đất vào đấu giá theo đúng tiến độ; Chú trọng công tác lập quy hoạch chi tiết, trích đo địa chính, thu hồi đất và GPMB; Tăng cường quảng bá thông tin các khu vực đất đưa ra đấu giá...
Tại hội nghị, thành phố cũng đã giao cho các xã, phường, phòng ban liên quan bám sát tiến độ, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch để có biện pháp tháo gỡ kịp thời nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2015.

Diệu Linh