Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 2020

  • Tổng 6.243.624

Hội thảo công tác quản lý, quy hoach, đất đai, môi trường đối với...   Tin mới
Ngày 30-7-2011, UBND thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội thảo công tác quản lý, quy hoạch, đất đai, môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ trong đô thị khu vực Bắc Trung Bộ (cụm 4)....
Xem tiếp
Dự án phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau quả an toàn giai...   Tin mới
 Vấn đề sản xuất rau an toàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, trong đó vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chú trọng, nhất là đối với rau, quả đang được xã hội quan tâm.
Xem tiếp
Thực hiện đề án phát triển kinh tế trên lĩnh vực nông nghiệp   Tin mới
Thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động và đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố, Hội nông dân thành phố Đồng Hới đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch chương trình công tác để triển khai chỉ...
Xem tiếp
Cơ sở cho việc nhân rộng các giống cây trồng, con nuôi mới   Tin mới
Trong những năm qua, việc thay đổi hợp lí cơ cấu giống vật nuôi, cây trồng, phương thức canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân là mục tiêu hàng đầu mà nghị quyết X của Thường...
Xem tiếp
Chương trình phát triển chăn nuôi giai đoạn 2006 - 2010   Tin mới
Trong những năm qua ngành chăn nuôi của thành phố đã có những bước chuyển biến tích cực, tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm từ 39,64% năm 2000 lên 43% năm 2005. Tạo...
Xem tiếp
Chương trình phát triển thuỷ sản giai đoạn 2006-2010   Tin mới
Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII tiếp tục xác định Thuỷ sản là ngành kinh tế quan trọng của Thành phố, để phát triển toàn diện ngành thuỷ sản trong thời gian tới, UBND thành phố ban hành...
Xem tiếp
Chương trình Phát triển du lịch giai đoạn 2006-2010   Tin mới
Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TU của Thành uỷ về phát triển du lịch, UBND thành phố xây dựng Chương trình hành động về phát triển du lịch của thành phố giai đoạn 2006-2010...
Xem tiếp

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần