Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

276 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1464

  • Tổng 5.546.164

Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê   Tin mới
Trang Thông tin điện tử thành phố đặng tải Thông báo số 41/TB-ĐGTS ngày 08/01/2024 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Quảng Bình về việc công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho...
Xem tiếp
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 35 thửa...   Tin mới
Trang Thông tin điện tử thành phố Đồng Hới đăng tải Thông báo số 11/TB-UBND ngày 19/01/2024 của UBND thành phố về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 35 thửa đất ở tại xã Quang Phú,...
Xem tiếp
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho...   Tin mới
Trang Thông tin điện tử thành phố Đồng Hới đăng tải Thông báo số 340/TB-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng để cho thuê đất đối với thửa đất số...
Xem tiếp
Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất   Tin mới
Trang Thông tin điện tử thành phố đặng tải Thông báo số 1672/TB-ĐGTS ngày 08/12/2023 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Quảng Bình về việc công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với...
Xem tiếp
Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất   Tin mới
Trang Thông tin điện tử thành phố đặng tải Thông báo số 1650/TB-ĐGTS ngày 06/12/2023 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Quảng Bình về việc công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với...
Xem tiếp
Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất   Tin mới
Trang Thông tin điện tử thành phố đặng tải Thông báo số 1627/TB-ĐGTS ngày 04/12/2023 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Quảng Bình về việc công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với...
Xem tiếp
Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất   Tin mới
Trang Thông tin điện tử thành phố đặng tải Thông báo số 1616/TB-ĐGTS ngày 01/12/2023 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Quảng Bình về việc công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất đói với...
Xem tiếp
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 23 thửa...   Tin mới
Trang Thông tin điện tử thành phố Đồng Hới đăng tải Thông báo số 308/TB-UBND ngày 22/11/2023 của UBND thành phố về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 23 thửa đất ở tại phường Bắc Lý...
Xem tiếp
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 35 thửa...   Tin mới
Trang Thông tin điện tử thành phố Đồng Hới đăng tải Thông báo số 36/TB-UBND ngày 20/11/2023 của UBND thành phố Đồng Hới về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 35 thửa đất ở tại xã Quang Phú...
Xem tiếp
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuê   Tin mới
Trang Thông tin điện tử thành phố Đồng Hới đăng tải Thông báo đấu giá tài sản số 252/TB-ĐGTH ngày 01/11/2023 của Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà về đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với Khu đất thương...
Xem tiếp