Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

267 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1180

  • Tổng 3.520.434

Thành phố đồng Hới tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn chuyên sâu và hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 18/6/2020 của UBND thành phố về bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn chuyên sâu và hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực năm 2021. Ngày 14/7/2021, UBND TP Đồng Hới tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn chuyên sâu và hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực năm 2021 cho Lãnh đạo, Công chức Tư pháp – Hộ tịch , Văn thư thuộc UBND 15 xã, phường.

   Tại buổi tập huấn, lãnh đạo, công chức làm công tác chứng thực điện tử và nghiệp vụ hộ tịch được tập huấn nghiệp vụ về đăng nhập hệ thống, tạo bản sao, xử lý lịch hẹn và không qua lịch hẹn, xử lý các hồ sơ, cấu hình chữ ký, cấp số và đóng dấu bản chứng thực điện tử trong quy trình chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nội dung về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, hướng dẫn các bước thao tác, đăng ký nộp hố sơ trực tuyến, các địa chỉ truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến.
 Công chức tham gia lớp tập huấn được trang bị kiến thức và trao đổi về những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong quá trình thực hiện công tác chứng thực và hộ tịch trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Tư pháp thành phố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các thủ tục hành chính nói chung và chứng thực bản sao điện tử nói riêng trong việc cải thiện và tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và cơ quan có thẩm quyền, đây cũng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí cũng yêu cầu công chức tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, chủ động đặt câu hỏi về những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở, nắm vững quy trình, đảm bảo thực hiện nghiệp vụ chứng thực điện tử và thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho tổ chức cá nhân khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính trên lĩnh vực tư pháp tại thành phố. Quán triệt đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch toàn thành phố chủ động, nhiệt tình và tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện chứng thực điện tử góp phần xây dựng chính quyền điện tử và Đô thị thông minh nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp./.
Thu Thủy
                                                         
 

 

 

 

 

Các tin khác