Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 02/2023/QĐ-UBND 15/08/2023 Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới
2 01/2023/QĐ-UBND 28/03/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Đồng Hới
3 08/2022/QĐ-UBND 27/10/2022 Bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND thành phố Đồng Hới ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đồng Hới
4 06/2022/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đồng Hới.
5 03/2022/QĐ-UBND 13/04/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới
6 157/TB-UBND 13/07/2015 về việc nắm bắt nhu cầu tham gia tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2015-2016
7 183/KH-UBND 01/07/2015 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống công an nhân dân việt nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015)
8 76/BC-UBND 01/07/2015 Báo cáo tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dung đất năm 2014
9 152/TB-UBND 30/06/2015 V/v thụ lý giải quyết tố cáo
10 151/TB-UBND 26/06/2015 V/v điều chỉnh nội dung điểm 11 tại Thông báo số 131/TB-UBND ngày 08/6/2015 của UBND thành phố
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »