Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 06/2022/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đồng Hới.
2 03/2022/QĐ-UBND 13/04/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới
3 157/TB-UBND 13/07/2015 về việc nắm bắt nhu cầu tham gia tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2015-2016
4 183/KH-UBND 01/07/2015 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống công an nhân dân việt nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015)
5 76/BC-UBND 01/07/2015 Báo cáo tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dung đất năm 2014
6 152/TB-UBND 30/06/2015 V/v thụ lý giải quyết tố cáo
7 151/TB-UBND 26/06/2015 V/v điều chỉnh nội dung điểm 11 tại Thông báo số 131/TB-UBND ngày 08/6/2015 của UBND thành phố
8 146/TB-UBND 25/06/2015 Thông báo nội dung phiên họp UBND thành phố ngày 16/6/2015
9 74/BC-UBND 25/06/2015 Báo cáo tình hình thực hiện Luật tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 16/12/2014-15/6/2015 trên địa bàn thành phố Đồng Hới
10 68/BC-UBND 18/06/2015 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2014 của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »