Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 157/TB-UBND
Ngày ký 13/07/2015
Người ký Trần Đình Dinh
Trích yếu nội dung về việc nắm bắt nhu cầu tham gia tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2015-2016
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành UBND TP
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 3cms/upload/huyendonghoi/File/157-TB-UBND.pdf