Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 03/2022/QĐ-UBND
Ngày ký 13/04/2022
Người ký Hoàng Ngọc Đan
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới
Lĩnh vực Hành chánh
Cơ quan ban hành UBND TP
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1