Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 979/QĐ-UBND 28/02/2019 V/v Công bố kết quả hệ thống văn hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND thành phố Đồng Hới kỳ 2014-2018
2 5704/QĐ-UBND 20/11/2018 V/v thành lập Ban chi chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính , giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2018-2020
3 5675/QĐ-UBND 16/11/2018 Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình đường dây 500kV Quảng Trạch -Dốc Sỏi đoạn đi qua thành phố Đồng Hới
4 5648/QĐ-UBND 15/11/2018 V/v điều chỉnh Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND thành phố Đồng phê duyệt chỉ định thầu tư vấn, khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình HTKT khu đất ở TDP 4 (khu vực đồi 32) phường Bắc Lý,thành phố Đồng Hới
5 1766/QĐ-UBND 02/06/2015 V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015
6 1684/QĐ-UBND 29/05/2015 Giao chỉ tiêu công dân khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự năm 2015
7 1170/QĐ-UBND 22/05/2015 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá
8 1169/QĐ-UBND 22/05/2015 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá
9 1168/QĐ-UBND 22/05/2015 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá
10 1167/QĐ-UBND 22/05/2015 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá
1 2 3 4 »