Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 740/TB-UBND 26/10/2020 Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
2 103/KH-UBND 05/03/2019 Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Đồng Hới
3 979/QĐ-UBND 28/02/2019 V/v Công bố kết quả hệ thống văn hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND thành phố Đồng Hới kỳ 2014-2018
4 224/BC-KTXH 27/11/2018 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019
5 5704/QĐ-UBND 20/11/2018 V/v thành lập Ban chi chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính , giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2018-2020
6 5675/QĐ-UBND 16/11/2018 Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình đường dây 500kV Quảng Trạch -Dốc Sỏi đoạn đi qua thành phố Đồng Hới
7 5648/QĐ-UBND 15/11/2018 V/v điều chỉnh Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND thành phố Đồng phê duyệt chỉ định thầu tư vấn, khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình HTKT khu đất ở TDP 4 (khu vực đồi 32) phường Bắc Lý,thành phố Đồng Hới
8 264/KH-UBND 01/10/2015 Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Đồng Hới năm 2015
9 1684/QĐ-UBND 29/05/2015 Giao chỉ tiêu công dân khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự năm 2015
10 124/TB-UBND 27/05/2015 Kết luận của đ/c Trần Đình Dinh - Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp bàn xây dựng chợ Cộn và chợ Công đoàn
1 2 3 4 »