Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 103/KH-UBND 05/03/2019 Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Đồng Hới
2 264/KH-UBND 01/10/2015 Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Đồng Hới năm 2015
3 183/KH-UBND 01/07/2015 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống công an nhân dân việt nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015)
4 160/KH-UBND 09/06/2015 Kế hoạch triển khai chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Đồng Hới
5 157/KH-UBND 08/06/2015 Kế hoạch Bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường thành phố Đồng Hới năm 2016
6 147/KH-UBND 21/05/2015 Kế hoạch Tham gia và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh (04/7/1945-04/7/2015) 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới(22/8/1945-22/8/2015)
7 146/KH-UBND 21/05/2015 Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015
8 144/KH-HĐNVQS 14/05/2015 Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015
9 143/KH-BCĐ 14/05/2015 Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015
10 142/KH-UBND 14/05/2015 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 98/NQ- CP về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
1 2 »