Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 1270/QĐ-TTg Quyết định về việc công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Bình Chính phủ 30/07/2014 Còn
1