Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 15/BC-UBND 03/03/2015 Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đăng ký nhu cầu sử dung đất giai đoạn 2016-2020 thành phố Đồng Hới
2 42/TB-UBND 02/03/2015 Kết luận của đồng chí Trần Đình Dinh- Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp rà soát công tác giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố
3 50/KH-UBND 12/02/2015 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4,Quốc tế lao động 1/5 và giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) gắn với các hoạt động Tuần văn Hóa- Du lịch Đồng Hới năm 2015
4 49/KH-UBND 12/02/2015 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
5 43/KH-UBND 09/02/2015 Kế hoạch tổ chức các hoạt động các ngày Lễ lớn năm 2015
6 19/CT-UBND 20/01/2015 V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
7 06/2014/QĐ-UBND 02/07/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 153-TB-UBND 19/06/2014 Thông báo công khai quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Thao, trú tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới.
9 1108-QÐ-UBND 14/05/2014 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình năm 2014
10 03-2014-QD-UBND 26/04/2014 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của UBND thành phố
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »