Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 50/KH-UBND 12/02/2015 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4,Quốc tế lao động 1/5 và giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) gắn với các hoạt động Tuần văn Hóa- Du lịch Đồng Hới năm 2015
2 49/KH-UBND 12/02/2015 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
3 43/KH-UBND 09/02/2015 Kế hoạch tổ chức các hoạt động các ngày Lễ lớn năm 2015
4 19/CT-UBND 20/01/2015 V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
5 06/2014/QĐ-UBND 02/07/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 153-TB-UBND 19/06/2014 Thông báo công khai quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Thao, trú tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới.
7 1108-QÐ-UBND 14/05/2014 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình năm 2014
8 03-2014-QD-UBND 26/04/2014 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của UBND thành phố
9 03/2014/QĐ-UBND 26/04/2014 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của UBND thành phố Đồng Hới
10 04-CT-UBND 17/04/2014 Chỉ thị tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »