Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 147/KH-UBND 21/05/2015 Kế hoạch Tham gia và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh (04/7/1945-04/7/2015) 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới(22/8/1945-22/8/2015)
2 146/KH-UBND 21/05/2015 Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015
3 143/KH-BCĐ 14/05/2015 Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015
4 142/KH-UBND 14/05/2015 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 98/NQ- CP về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
5 41/BC-UBND 14/05/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dung đất năm 2014
6 108/TB-UBND 13/05/2015 Thông báo nội dung phiên họp UBND thành phố Đồng Hới ngày 06/5/2015
7 126/KH-BCH 05/05/2015 Kế hoạch kiểm tra công tác Bảo vệ rừng và PCCC rừng năm 2015
8 107/KH-UBND 16/04/2015 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên gới biển giai đoạn 2015-2016" Trên địa bàn Thành phố Đồng Hới
9 81/TB-UBND 15/04/2015 Thông báo Nội dung phiên họp UBND thành phố ngày 09/4/2015
10 76/TB-UBND 09/04/2015 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Đình Dinh- Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp bàn giải quyết việc kinh doanh tại các ki ốt cố định chợ Cộn
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »