Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 224/BC-KTXH
Ngày ký 27/11/2018
Người ký Hoàng Đình Thắng
Trích yếu nội dung BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Cơ quan ban hành T.P Đồng Hới
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem file đính kèmBD.doc


Các văn bản khác
Trở về trang trước