Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 08/2022/QĐ-UBND
Ngày ký 27/10/2022
Người ký Hoàng Thị Thanh Nhung
Trích yếu nội dung Bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND thành phố Đồng Hới ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đồng Hới
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành UBND TP
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1