Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 02/2023/QĐ-UBND
Ngày ký 15/08/2023
Người ký Hoàng Ngọc Đan
Trích yếu nội dung Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND TP
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1