Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/2023/QĐ-UBND
Ngày ký 28/03/2023
Người ký Hoàng Ngọc Đan
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Đồng Hới
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND TP
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1

Các văn bản khác
Trở về trang trước