Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1824

  • Tổng 6.064.433

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư; Kế hoạch của Tỉnh ủy; Kế hoạch và Nghị quyết của Thành ủy về "Bảo tồn và phát triển văn hóa đô thị Đồng Hới đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại"

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trang Thông tin điện tử thành phố Đồng Hới đăng tải Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 13/10/2022 của Thành ủy Đồng Hới về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư; Kế hoạch của Tỉnh ủy; Kế hoạch và Nghị quyết của Thành ủy về "Bảo tồn và phát triển văn hóa đô thị Đồng Hới đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại" đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trần Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở biết và thực hiện.

Chi tiết Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 13/10/2022 của Thành ủy Đồng Hới.