Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

277 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 568

  • Tổng 5.875.065

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 09/3/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới. Thực hiện Công văn số 654/UBND-TNMT ngày 15/3/2023 của UBND thành phố về việc công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới, Trang thông tin điện tử thành phố Đồng Hới đăng tải các tài liệu công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết.

Tài liệu gồm có:

- Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới.

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2022 thành phố Đồng Hới.

- Hệ thống biểu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới.