Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 5532

  • Tổng 6.264.293

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Đồng Hới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 26/02/2024, UBND tỉnh đã có Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đồng Hới. Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai năm 2013, khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018, khoản 4 Điều 49 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND thành phố công bố công khai toàn bộ nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đồng Hới trên Trang thông tin điện tử thành phố Đồng Hới để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết.

Tài liệu công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Đồng Hới gồm có:

- Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đồng Hới.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đồng Hới.

- Biểu Số liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đồng Hới.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Đồng Hới.