Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

277 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 35

  • Tổng 5.874.531

Hưởng ứng Cuộc thị Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trang Thông tin điện tử thành phố Đồng Hới đăng tải Công văn số 02-CV/BCĐ ngày 22/4/2024 của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai sái thù địch thành phố Đồng Hới (Ban Chỉ đạo 35 thành phố) về việc hưởng ứng Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi.

Nhấn vào đây Chi tiết Công văn của Ban Chỉ đạo 35 thành phố, Kế hoạch hưởng ứng cuộc thị của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Định hướng chủ đề tác phẩm tham gia cuộc thi và thể lệ cuộc thi