Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

275 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 18257

  • Tổng 5.341.930

ỦY BAN MẶT TRẬN - TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

ỦY BAN MẬT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
Địa chỉ: số 88 - Phạm Văn Đồng - TP Đồng Hới
Điện thoại: 02323.823.000 - 02323.840.057
Chủ tịch: Trần Thanh Sơn
 
 
HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ
Địa chỉ: số 88 - Phạm Văn Đồng - TP Đồng Hới
Chủ tịch: Lương Kim Chung
 
 
 HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ
Địa chỉ: số 88 - Phạm Văn Đồng - TP Đồng Hới
Chủ tịch: Đặng Văn Kỳ
 
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ
Địa chỉ: số 88 - Phạm Văn Đồng - TP Đồng Hới
Chủ tịch: Trương Thanh Bình
 
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ
Địa chỉ: số 88 - Phạm Văn Đồng - TP Đồng Hới
Chủ tịch: Mai Thị Nhàn
 
 
THÀNH ĐOÀN ĐỒNG HỚI
Địa chỉ: số 88 - Phạm Văn Đồng - TP Đồng Hới
Bí thư: Hà Quốc Vương Anh