Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

268 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 385

  • Tổng 4.043.346

Thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP về thể thức trình bày văn bản

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 06 tháng 5 năm 2005, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
Thông tư này hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân.

File gửi kèm:
- Thongtu-55-2005.rtf
- TTlt-PL1.Bangchu.rtf
- TTlt-PL2.Hinh1.rtf
- TTlt-PL3.Hinh2.rtf
- TTlt-PL4.mauchu.rtf
- TTlt-PL5.MauTBVB.rtf
 

Các tin khác