Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1396

  • Tổng 6.064.004

Sơ đồ tổ chức bộ máy

Xem với cỡ chữ : A- A A+

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY KHÓA XXI
(Nhiệm kỳ 2020-2025)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Trần Phong

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

2

Nguyễn Hữu Phước

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

3

Hoàng Ngọc Đan

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

4

Trần Thanh Sơn

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

5

Nguyễn Thị Mỹ Lợi

Chủ tịch UBMTTQVN thành phố

6

Nguyễn Thị Nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố

7

Lê Thị Thu Cúc

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

8

Nguyễn Hữu Đắc

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

9

Hoàng Thị Thanh Nhung

Phó Chủ tịch UBND thành phố

10

Trần Đức Dương

Trưởng Công an thành phố

11

Nguyễn Xuân Khoa

Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố

Các tin khác