Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

281 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 1589

  • Tổng 6.064.197

Đồng Hới phát huy sức mạnh của phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Đồng Hới đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt kết quả vững chắc. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều. LLVT thành phố luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, thực sự là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh  ở địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, LLVT thành phố Đồng Hới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TĐQT. Công tác thi đua khen thưởng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm. Quá trình thực hiện phong trào thi đua, đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các phong trào, cuộc vận động của địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác Thi đua với Khen thưởng, kịp thời động viên, tạo động lực thúc đẩy các tập thể và cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trần Hiếu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân Sự thành phố Đồng Hới cho biết: “Quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng thi đua cơ quan và các đơn vị đã làm tốt công tác kiểm tra, chấn chỉnh, định hướng các phong trào, đợt thi đua; Hội đồng thi đua các cấp được kiện toàn đầy đủ, bổ sung Quy chế và duy trì hoạt động có nền nếp, từng bước nâng cao về chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình; chú trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đột phá và trọng tâm, trọng điểm, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt, kịp thời cổ vũ, động viên từng tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên, xây dựng LLVT thành phố ngày càng vững mạnh”.

Trong giai đoạn 2019 - 2024, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, mỗi năm phát động thi đua theo 2 giai đoạn, chia làm 4 đợt; phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát động 12 đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày Lễ lớn, các sự kiện quan trọng và 6 đợt thi đua đột kích trong thực hiện các nhiệm vụ. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã tạo động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố luôn quan tâm chăm lo xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trong giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật, coi đây là giải pháp cơ bản quan trọng để xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị. Kết quả giáo dục chính trị - phổ biến pháp luật giai đoạn 2019-2024 đã  hoàn thành 100% nội dung chương trình cho các đối tượng; quân số tham gia đạt 98% trở lên. Duy trì tốt các mô hình thực hiện Chỉ thị 05, nhất là việc “tự soi, tự sửa”, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Kết quả 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 50% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm có 85-90% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phong trào TĐQT trong LLVT thành phố đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, hướng vào đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Tích cực, chủ động tham mưu nhiều giải pháp có hiệu quả, kịp thời cơ động lực lượng, phương tiện thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, nhất là trong phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ bảo đảm chất lượng. Công tác tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng, chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện ở các cấp đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt.

Phong trào thi đua trong huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật, pháp luật đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện thắng lợi chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố trong tình hình mới; xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên vững mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sỹ; tổ chức biên chế, sắp xếp bảo đảm đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chủ động bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến. Thường xuyên chỉ đạo, điều hành và tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống bạo loạn, khủng bố; diễn tập các cấp... đạt chất lượng tốt, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đặt ra; trong đó tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019, 2023 và diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo theo Nghị định 30 của Chính phủ được Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

Cùng với phong trào thi đua trong huấn luyện, diễn tập, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tích cực, chủ động quy hoạch, xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ; đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống thao trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp và Sở Chỉ huy phục vụ nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ  thành phố. Đồng thời, phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các tập thể và cá nhân đã nghiên cứu được hơn 300 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ và giải pháp công tác có hiệu quả, trong đó có gần 50 sáng kiến, giải pháp có ứng dụng thiết thực vào thực tế học tập, huấn luyện, công tác trong LLVT thành phố. Kết quả kiểm tra huấn luyện các đối tượng đều đạt chất lượng tốt. Trong tham gia hội thi, hội thao các cấp, LLVT thành phố đều đạt thành tích cao. Công tác cải cách hành chính quân sự, đổi mới phương pháp tác phong công tác được cấp ủy, chỉ huy các cấp coi trọng.

5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” ; “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” . Từng bước đầu tư xây dựng, phát triển mô hình tăng gia sản xuất, chăn  nuôi theo hướng tập trung tại Đại đội PPK37mm; đẩy mạnh tăng gia quanh bếp, quanh vườn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và đời sống bộ đội . Công tác vệ sinh, phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện có nền nếp, quân số khỏe luôn đạt tỷ lệ trên 98,7%. Đặc biệt, trong đại dịch Covid - 19, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và xã, phường đã làm tốt công tác bảo đảm hậu cần cho việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố về công tác phục vụ công dân cách ly. Tham gia khảo sát thành lập khu cách ly, củng cố sửa chữa doanh trại, điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho công dân cách ly và lực lượng phục vụ giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tham gia giao thông.  

Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tiếp tục được thực hiện đồng bộ. Phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt" được duy trì chặt chẽ nhằm phát huy nội lực, huy động các nguồn lực, đảm bảo chi ngân sách đúng nguyên tắc, hiệu quả, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất của LLVT thành phố. Các cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; phong trào “Yêu xe như con, quý xăng như máu” được cán bộ chiến sỹ hưởng ứng và đạt kết quả thiết thực.

Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong LLVT thành phố có nhiều đổi mới, sáng tạo. Các cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình, xác định nội dung, bồi dưỡng biện pháp, cách làm, chú trọng những mô hình mới, hiệu quả. Các điển hình tiên tiến đã thực sự trở thành những tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa rộng khắp, khơi dậy ý chí quyết tâm, sức sáng tạo và động cơ thi đua của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng. Từ việc xây dựng và nhân rộng  điển hình tiên tiến đã có tác động lan tỏa rất lớn đến các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ. 100% cán bộ, chiến sỹ yên tâm, phấn khởi nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ, không có trường hợp ngại khó, ngại khổ hay thoái thác nhiệm vụ.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã tham gia có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố thường xuyên xây dựng kế hoạch và tổ chức cho bộ đội hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, giúp bà con nhân dân xóa đói giảm nghèo kết hợp xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Với truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách”, phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, LLVT thành phố đã tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực nhất. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội xây dựng và trao tặng 3 Nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; trên 1.500 suất quà; giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình quân nhân đặc biệt khó khăn, hộ nghèo; nhận phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng… với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, đối tượng, bảo đảm dân chủ công khai, công bằng, chính xác, kịp thời, bám sát hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; chú trọng biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, đột xuất có thành tích xuất sắc. Sau mỗi phong trào và các đợt phát động thi đua cũng như sau mỗi đợt tổ chức, tham gia hội thi, hội thao đều tiến hành sơ, tổng kết, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố. Trong giai đoạn 2019-2024, đã có gần 500 lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng các Danh hiệu thi đua trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và các thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; trong sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ, cuộc vận động; trong các Hội thi, Hội thao, Hội diễn; trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Với những thành tích và kết quả đạt được, các năm 2019, 2022 LLVT thành phố đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; năm 2019, 2021 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND thành phố. Đồng Hới nói: “Thời gian tới, LLVT thành phố Đồng Hới cần tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp về công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào TĐQT trong LLVT thành phố, tạo bước đột phá mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ LLVT, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thách thức, kịp thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT thành phố Đồng Hới đã và đang phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của Quân đội anh hùng, của quê hương Đồng Hới anh hùng; truyền thống LLVT thành phố anh hùng để không ngừng ra sức thi đua, lập thành tích cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng LLVT thành phố Đồng Hới vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng quê hương Đồng Hới phát triển nhanh và bền vững../                                      

Cái Huệ

Các tin khác