Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

276 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1220

  • Tổng 5.545.920

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Đồng Hới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 753/UBND-TNMT ngày 29/3/2023 của UBND thành phố về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Đồng Hới, Trang Thông tin điện tử thành phố Đồng Hới công bố công khai toàn bộ tài liệu  về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Đồng Hới đã được phê duyệt để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết

Tài liệu công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Đồng Hới gồm có:

- Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Đồng Hới.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Đồng Hới.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Đồng Hới.