Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1219

  • Tổng 3.391.089

Tổng kết 5 năm phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2017 – 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX, XXI; Ban Thường vụ Hội nông dân thành phố đã tổ chức quán triệt các chương trình hành động, Chỉ thị của Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố về đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2015-2020 gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với thực hiện chương trình kinh tế - xã hội của thành phố đề ra.
Thực hiện Kế hoạch số 141-KH/HNDT ngày 17/11/2020 của Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh Quảng Bình về việc “Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021”;Kế hoạch số 38 ngày tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" Sáng ngày 10/12/2021, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2017 - 2021.
Về dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đại đại diện lãnh đạo các ban và trung tâm hỗ trợ nông dân & phụ nữ của Hội nông dân tỉnh Quảng Bình. Có đồng chí Hoàng Đình Thắng - Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Đồng Hới, đồng chí Nguyễn Đức Cường thành ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ Tịch HĐND thành phố và đai diện lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng Thành ủy, đại diện lãnh đạo Mặt Trận và các đoàn thể chính trị thành phố, các đồng chí Ban Thường vụ, Thường trực, Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa XII, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường và 61 hộ gia đình hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của thành phố, đại diện tập thể cá nhân được khen thưởng.
Giai đoạn 2017- 2021 phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu ngày càng đi vào chất lượng hơn; công tác tuyên truyền, vận động và hình thức tổ chức, công tác, theo giỏi, nắm bắt để chỉ đạo phong trào đã có bước phát triển khá toàn diện, lôi cuốn, khích lệ hàng nghìn hộ nông dân trên địa bàn thành phố tham gia. Các hộ, hội viên nông dân luôn phát huy thể hiện con người Đồng Hới thành phố Hoa Hồng đức tính cần cù, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, lựa chọn các mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với từng vùng, từng địa phương và mấu chốt quan trọng là đầu ra sản phẩm đáp ứng với yêu cầu thị trường khó tính hiện nay.Mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, công tác quản lý khoa học. Sản xuất ở nhiều mô hình đã theo hướng phát triển hàng hóa góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Trong giai đoạn 2017 - 2021, bình quân hàng năm số lượng hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp 35 ngàn hộ tăng 5%, đạt 7.200 hộ đăng ký, chiếm 72,8% so với tổng số hộ nông dân (9.750 hộ); trong đó, số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đến năm 2021 là 5.099 hộ (tăng 450 hộ) chiếm 71,8% số hộ đăng ký. Nhiều địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cao như: Bảo Ninh, Bắc Lý, Nam Lý, Đức Ninh, Đức Ninh Đông. Thông qua phong trào nông dân SXKDG đã giúp trên 179 hộ nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo.
Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Tiêu biểu như mô hình anh Đặng Văn Phúc phường Đồng Phú, Mộc mỹ nghệ Thể Hoa, hộ Nguyễn Văn Sửu phường Phú Hải, mô hình trang trại tổng hợp hộ Đặng Văn Luân ở Bắc Nghĩa, Mô hình trang trại tổng hợp Đặng Ngọc Anh ỡ xã Đức Ninh, Mô hình Công ty TNHH thương mại anh Nguyễn Hữu Thắng phường Đức Ninh Đông, mô hình Trương Trị Huệ phường Bắc Lý, Mô hình cá Koi anh Lâm xã Thuận Đức, Mô hình xây dựng Nguyễn Khánh ở Nam Lý, mô hình dịch vụ điện tử Thế Anh xã Lộc Ninh, mô hình Đánh bắt thủy sản anh Hoàng Quang Hiếu Bảo Ninh, mô hình anh Nguyễn Văn Phú, mô hình chế biến thủy hải sản Nguyễn Chị Tám ở Bảo Ninh cho thu nhập từu 1,2 đến 1,8 tỷ/năm. Hộ ông trang trại tổng hợp anh Nguyễn Tấn Thuẩn Bắc Lý, Đặng Văn Thể Đức Ninh; mô hình anh Phan Văn Hội xã Bảo Ninh cho thu nhập 1 tỷ đồng/năm……
Về dự chỉ đạo và phát biểu hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Long Phó Chủ Tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Hoàng Đình Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương và ghi nhận những thành tích và kết quả của phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi trong giai đoạn 2017-2021 mà Hội Nông dân đã đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố ngày càng giàu đẹp.
Tại Hội nghị được Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen  cho 25 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong giai đoạn 2017-2021; Hội nông dân tặng giấy khen 26 hộ có thành tích tiêu biểu trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Có thể khẳng định rằng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã có sức hút, lan tỏa và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện.                                           
                            Đặng Văn Châu

 

 

Các tin khác