Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

265 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 384

  • Tổng 3.457.207

Đồng Hới: Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020)

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 14/8, UBND thành phố Đồng Hới tổ chức hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đình Dinh – TUV, PBT Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí Đại diện Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách CCHC của các phòng, ban, đơn vị; Đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách CCHC 16 xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020). Qua 5 năm thực hiện, công tác CCHC Nhà nước đã được thành phố quán triệt, triển khai thực hiện khá toàn diện và đồng bộ; nội dung hoạt động cải cách ngày càng đi vào chiều sâu; nhận thức về CCHC Nhà nước nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng chuyển biến khá mạnh. tạo bước chuyển biến quan trọng làm nền tảng hoàn thiện môi trường pháp lý, củng cố nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy và góp phần đáng kể đưa lại những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Qua đó, đã làm cho nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhân dân được nâng lên rõ rệt, huy động được cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác CCHC, tạo được lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp vào cơ quan hành chính; Hệ thống bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” các cấp được công khai minh bạch; Việc phân công chức năng, nhiệm vụ và tổ chức nội bộ cơ quan hành chính được quy định cụ thể rõ ràng; Đội ngũ cán bộ, công chức có sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng...

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác Cải cách hành chính ở thành phố còn bộc lộ một số tồn tại là: một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đề ra được kế hoạch cụ thể sát với ngành, địa phương mình để thực hiện nhiệm vụ CCHC theo năm và giai đoạn;  một số hồ sơ trên lĩnh vực đất đai giải quyết chậm so với thời gian quy định...
Về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016 – 2020) thành phố xác định: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của CCHC để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát triển thành phố...
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm và đưa ra các kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020).
Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Trần Đình Dinh – TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố biểu dương, khen ngợi những thành tích đã đạt được trong công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015), đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà các cấp, các ngành cần quan tâm chỉ đạo khắc phục kịp thời để thực hiện có hiệu quả hơn trong giai đoạn II (2016-2020).
Dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015).
                                                                                         Diệu Linh
 
 

Các tin khác